Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyskurssit

Jatkokoulutukset

TIETURVA 1

on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan. Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 7h tai mikäli haluat korttin pitää suoritta tenttin ja silloin on kussiaika 8h.

Koulutusmaksu  sisältää koulutuksen, todistuksen, aamukahvi, lounaan, iltapäiväkahvit ja rekisteröintimaksun. + Tieturva 1 Korttin

 

TYÖTURVA kuljetusala 

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 7h tai mikäli haluat korttin pitää suoritta tenttin ja silloin on kussiaika 8h. Kortin saa käytyään kurssin, joka sisältää tietoa työpaikan riskeistä ja työskentelystä riskien kanssa. Kortin voimassaolo on viisi vuotta.

Koulutusmaksu  sisältää koulutuksen, todistuksen, aamukahvi, lounaan, iltapäiväkahvit ja Trafi:n rekisteröintimaksun. + Työturva Korttin

HÄTÄENSIAPU

Ensiaputaito on osa arkipäivän turvallisuutta

Hätäensiapu on henkeä pelastavaa ensiapua, jolla tarkoitetaan sitä välitöntä apua, jolla

  • pelastetaan ihmisen henki
  • estetään sairastuneen tai loukkaantuneen tilan paheneminen
  • ja huolehditaan ammattiavun saamisesta paikalle

Koulutusmaksu  sisältää koulutuksen, todistuksen, aamukahvi, lounaan, iltapäiväkahvit ja Trafi:n rekisteröintimaksun.

Hätä Ea-korttin voit tilata kouluttajalta

Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 7h

 

ENSIAPU 1

Ensiapu 1 antaa perusvalmiudet toimimiseen erilaisissa onnettomuustilanteissa. Opetuksessa käytetään muun muassa luennointia, käytännön harjoittelua. Ensiavun peruskurssi on voimassa 3 vuotta ja voimassa oleva peruskurssi on edellytyksenä ensiavun jatkokurssille (ensiapu 2) osallistumiselle.

Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 2pv /14h

HUOM! EA 1 päivät on aina tehtävä peräkkäin

Koulutusmaksu  sisältää koulutuksen, todistuksen, aamukahvi, lounaan, iltapäiväkahvit ja rekisteröintimaksun.

EA 1 Kortti tilattava erikseen kouluttajalta!

ENNAKOIVA AJAMINEN

Ennakoiva ajaminen on pakollinen osio 35 tunnin kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksesta

Tavoite on parantaa ammattikuljettajien riskien tunnistamista liikenteessä, kehittää turvallista ajamista ja saada kuljettajat tiedostamaan raskaan ajoneuvon kuljettamiseen liittyvän vastuun liikenneturvallisuudesta.

Koulutusmaksu  sisältää koulutuksen, todistuksen, aamukahvi, lounaan, iltapäiväkahvit ja rekisteröintimaksun. +

Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 7h

 

TRUKKIKOULUTUS

Trukin kuljettamiseen tarvitaan ajolupa!

Trukin tai henkilönostimen kuljettamiseen tarvitaan aina työnantajan antama kirjallinen lupa. Ennen luvan myöntämistä työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät taidot käyttää työvälinettä. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijä tuntee kyseisen työpaikan vaatimukset trukin turvalliseen kuljettamiseen.

Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 7h

 

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu on tärkeä osa kuljetusalan työtä. Asiakaspalvelu on sarja toimenpiteitä, jotka tehdään asiakkaan hyväksi. Hyvä ensivaikutelma luodaan sekunneissa ja se ei ole kovin vaikeaa. Pitää vain hymyillä, olla kohtelias ja ottaa toiset huomioon. Niin helppoa ... että jokainen osaa oppia sen!

Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 7h

 

KULJETTAJAN TYÖERGONOMIA

Ammattikuljettajille suunnatun ohjauksen ja terveysneuvonnan tavoitteena on työkyvyn sekä työ- ja liikenneturvallisuuden edistäminen. Ohjausta ja neuvontaa tarvitaan työn terveysriskeistä ja kuormitustekijöistä, niiden merkityksestä työkyvylle ja liikenneturvallisuudelle sekä keinoista ehkäistä ja hallita niitä. 

Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 7h

 

Talousvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa suorittamalla Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin.

Talousvettä toimittavassa laitoksessa, uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä. Riittävistä perustiedoista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla (1350/2006 ja 1351/2006).

Vesityökortti on voimassa viisi vuotta kortin antopäivästä, joka on sama kuin testauspäivä. Viiden vuoden kuluttua testi pitää suorittaa uudelleen. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksessa työskentelevien osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Kurssin kesto direktiivikoulutuksena 7h

 

Hinnat:

- per henkilö:

- ryhmät enemmän kun 20 henk. pyydä tarjous!!

Kurssipäivät:

- arkipäivät tai lauantaisin, (mutta myös sunnuntaisin jos on "hätätilanne" huom + 20%)!

Ilmoitukset:

Ilmoitukset on tehtävä 4 pv ennen ilmoitettu kurssipäivä!
Perutukset myöhemmin kun 3 pv ennen kurssia veloitamme 30€

Yrityskohtaiset kurssit on tilattava n 14pv ennen toivottu ajankohta.

Kortit ja todistukset postitamme kun lasku on maksettu (n 2-3 vk)

Tilapäiset todistukset. Korttikoulutuksien tilapäiset todistukset myönnämme vain jos tentti on suoritetty hyväksytysti!

Ilmoittaudu kurssille, Kalenterista näet tulevat tapahtumat 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)